Ağrı kesiciler tüm ilaçlarda olduğu gibi çeşitli yan etkilere sahip ilaçlar arasında yer almakla birlikte ağrının çeşidi ve meydana geldiği bölgeye göre içerdiği maddeler de değişiklik göstermektedir. Tüm ağrı kesici ilaçlar aynı etkilere sahip değildir. Çeşitli gruplara ayrılan bu tür ilaçlar içeriğinde yer alan etken maddelere göre çeşitli gruplara ayrılmış ve bu özelliklere göre ağrı giderici etkilere sahiptir.
Sentetik, zayıf, piritramid, narkotik, alkoloid grupları adı altında üretilen en iyi ağrı kesicilerin işleyişindeki prensip ise sinir hücreleri arasındaki iletişime etki ederek mevcut ağrının beyine iletilmesini engelleyerek ya da azaltarak iletmesinden kaynaklanmaktadır.
Afyon gibi doğal bitkilerin kimyasal reaksiyonlara tabi tutularak ağrı giderici mineral ve yapı taşlarının ayrılmasıyla ortaya çıkartılan ağrı kesiciler bağımlılık yaratmamakla beraber düzenli ve uzun süreli kullanımlarda organizmanın işleyişini bozduğu gibi aynı zamanda kronikleşerek gösterilen etkinin daha az oranlarda ortaya çıkışına neden olur. Bu tür durumlarda kişi düzenli kullanımdan dolayı ilk kullanımlara göre daha az ağrı giderildiğini hissedecektir. Narkotik türevinde yer alan ağrı kesiciler ise insanda kısa zamanda bağımlılık yapabilecek kimyasal maddelere sahiptir.