Kan ve kan yapıcı ilaçlar, doğuştan veya sonradan oluşabilecek kan hastalıklarının tedavi sürecinde kullanılan kan hücre oluşturucu kimyasal yapılardır. Tüm kan ve kan yapıcı ilaçlar diğer ilaç türevi yapılarda yer alan çeşitli yan etki tepkimelerine sahiptir. Bu nedenle CBC adı verilen biyokimya tahlillerinin uzman bir doktor tarafından tam tetkik edilmesi gerekmektedir.
En iyi kan ve kan yapıcı ilaçlar, kan yapımını sağlamasının yanında kan içerisinde yer alan demir minerali gibi minerallerin aşırı veya hızlı üretimini ve birikimini de tetikleyebilmektedir. Bu nedenle bu tür ilaçların kullanım süreleri uzun dönemli olmamalıdır. Kronik ve genetik rahatsızlıklarda uzun süreli kullanımlarda ise sık sık CBC tahlilleri yapılması gereklidir. Böylece kan değerleri sıkı takip edilerek üretimlerin doğal sınırına ulaştığı an ilaçların kesilmesi ya da ara verilmesi sağlanmalıdır.
Anemi, thalessemi, orak hücreli anemi gibi doğuştan gelen rahatsızlıklar başta olmak üzere sonradan çeşitli nedenlerle, hastalıklarla veya cerrahi müdaheleler sonrası oluşan kan eksiklikleri tedavisinde kullanılan ilaçlar hücre yenilenmesini destekleyerek, yenilenme ve üretim sürecini hızlandırmaktadır.