Kulak burun boğaz ilaçları, üst solunum yollarında oluşan hastalıkların tedavi edilmesi sürecinde uygulanan ilaçlardır. En iyi kulak burun boğaz ilaçları dahi bünyesinde olası yan etkilere sahip olabilmektedir. Bu nedenle herhangi bir şikayet durumunda ilaçların uygulanması durdurularak uzman KBB hekimi ile irtibata geçilmelidir.
Tüm kulak burun boğaz ilaçları olası bir enfeksiyonun giderilerek tedavi edilmesini sağladığı gibi aynı zamanda yapılacak küçük veya orta çaplı cerrahi müdaheleler sonrasında oluşabilecek enfeksiyonların önlenmesi için de kullanılmaktadır. Böylece cerrahi girişim esnası veya sonrasında üst solunum yollarının korunması hedeflenebilmektedir. Kronikleşmiş kulak burun boğaz hastalıklarının tedavi süreci uzun sürebilmektedir bu nedenle kullanım dozları hekimin belirttiği oranlarda gerçekleştirilmeli ve kan tetkikleri sık sık yapılarak olası hastalık durumları sıkı takip altında gerçekleştirilmelidir. Bu tür ilaçlar genelde tablet veya sprey formunda üretilmekle beraber kronik veya ağır hastalıkların tedavisinde intra venüz yapılar damar yolu ile enjekte edilebilmektedir. İlaçların kullanımı sırasında organlara verebileceği olası zararların önlenebilmesi için su tüketiminin arttırılması gereklidir.